Bilgi Seyir

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
0

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Kur’an-ı Kerim’in kutsal metinlerinden biri olarak kabul edilen ve İslam inancının temel taşlarından birini oluşturan bu muazzam kitap, müminler için sadece okunup anlaşılmakla kalmayıp aynı zamanda derin bir huşu ve saygıyla ele alınır.

İslam geleneğinde Kur’an’ı okuma ve dinleme eylemi “tilavet” olarak adlandırılır ve bu, bir Müslüman için manevi bir ibadetin önemli bir parçasını oluşturur. Tilavet, bir kişinin kendini Allah’ın kelamıyla bağlantıda hissetmesini sağlar ve ona huzur veren bir ruhsal deneyim sunar. Bu kutsal metni onurlandırmak ve anlamak için yapılan bir ibadet biçimi olarak, tilavet sadece bir okuma eylemi değil, aynı zamanda derin bir manevi deneyimdir.

Bu makalede, tilavet secdesinin nasıl yapıldığını ve bu eylemin İslam inancındaki önemini inceleyeceğiz.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim okunurken bazı ayetlerin veya surelerin sonunda yapılan özel bir secde şeklidir. Bu secde, Allah’a olan hürmetin ve saygının bir ifadesi olarak gerçekleştirilir. İşte tilavet secdesi yapılışı adımları:

 1. Niyet: Her ibadette olduğu gibi tilavet secdesi yaparken de niyet etmek önemlidir. Niyet, içten bir samimiyetle yapılmalıdır. Örneğin, “Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya niyet ettim.” şeklinde bir niyetle başlanabilir.
 2. Tekbir: Eller kaldırılmadan önce “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir. Bu, başlangıçta bir anlam ifade eder ve secdeye başlama zamanını belirtir.
 3. Secde: Secdeye varıldığında üç defa “Sübhane Rabbiye’l-a’lâ” denir. Bu ifade, “Yüce Rabbimi tenzih ederim” anlamına gelir. Her secde, Allah’a olan saygının bir ifadesidir ve bu ifadeyle O’nun yüceliği ve temizliği dile getirilir.
 4. Kalkma: Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” diyerek yavaşça doğrulunur. Kalkış, secdeyle bitişin ve Allah’a olan teslimiyetin bir ifadesidir. Bu adımı yaparken de içtenlikle Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini anlamak önemlidir.
İlginizi Çekebilir;  18 Mart Şiir, Kompozisyon, Resim ve Günün Anlam ve Önemi Önerileri

Tilavet secdesi, Kur’an okuma sırasında bazı ayetlerin veya surelerin sonunda yapılan özel bir ibadettir. Bu secdenin yapılması, Kur’an’ın okunmasının bir sonucu olarak Allah’a olan saygıyı ve hürmeti ifade etmenin önemli bir yoludur. Bu adımlar, bu önemli ibadeti yerine getirirken takip edilmesi gereken temel adımları içerir.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet Secdesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tilavet secdesi, namaz veya ibadetler sırasında Kur’an’ı Kerim’in belirli ayetlerine gelindiğinde yapılan özel bir secde şeklidir. Bu secde, Allah’ın kelamı olan Kur’an’ı Kerim’in büyüklüğüne ve kutsallığına bir saygı ve tevazu ifadesidir. Tilavet secdesiyle ilgili bazı önemli hususlar şunlardır:

 1. Abdestli Olmak: Tilavet secdesi yapmadan önce abdestli olmak gerekmektedir. Abdest, temizliğin ve ibadetin bir gereğidir ve bu secdenin de aynı hassasiyetle yapılması beklenir.
 2. Namaz İçinde veya Dışında Yapılabilir: Tilavet secdesi, namaz sırasında veya namaz dışında, Kur’an okunurken herhangi bir zamanda yapılabilir. Namazın dışında yapıldığında da aynı şekilde bir saygı ve huşu ile yapılması gerekir.
 3. Secde Ayetine Rastlanırsa: Namaz kılarken Kur’an okunurken bir secde ayetine rastlanırsa, bu ayetin okunmasının ardından rükûya varmadan önce tilavet secdesi yapılabilir. Bu, secde ayetinin özel bir ibadet biçimi olduğunu ve bu saygı gereğince secdeye gidilmesi gerektiğini ifade eder.
 4. Secde Ayetinin Tamamı Okunmadan Rükûya Varılırsa: Eğer bir secde ayeti okunurken, henüz ayetin tamamı bitmeden rükûya varılırsa, yani secde ayeti sona ermeden rükûya geçilirse, bu durumda tilavet secdesi yapılmaz. Çünkü secde ayetinin tamamı bitmeden secdeye gidilmemiş olur.
 5. Aynı Secde Ayetinin Tekrar Okunması veya Dinlenmesi: Eğer aynı secde ayeti tekrar okunur veya dinlenirse, bu durumda yeni bir tilavet secdesi yapılması gerekmez. Yani, bir secde ayeti tekrar karşınıza çıktığında veya tekrar duyduğunuzda, önceki secdenin yerine yeniden bir secde yapmak zorunda değilsinizdir.

Tilavet secdesi, ibadetin bir parçası olarak, Kur’an’ın muhteşemliğini ve kutsallığını vurgulayan önemli bir uygulamadır. Bu secdenin yapılmasıyla, kulun Allah’ın kelamına olan derin saygısı ve tevazusu ifade edilir.

İlginizi Çekebilir;  Kuru Otlar Üstüne Ne Anlatıyor İnceleme
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet Secdesinin Fazileti

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim okunurken belirli ayetlerde veya surelerin sonunda rükûa varılmadan önce yapılan bir secde ibadetidir. Bu secde, müminler için derin manevi bir anlam taşır ve İslam dininde önemli bir yer tutar. Tilavet secdesi, Allah’ın kelamını doğru bir şekilde anlamaya ve yaşamaya yönelik bir adımdır. İşte bu sebeplerle, tilavet secdesinin fazileti oldukça yüksektir.

Tilavet secdesinin öncelikli faziletlerinden biri, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasıdır. Kur’an’ı okumak ve onun hükümlerini yerine getirmek, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın önemli yollarındandır. Tilavet secdesi ise Kur’an’ı daha derinlemesine anlamaya ve içselleştirmeye yardımcı olduğu için bu bağlamda özel bir değer taşır.

Ayrıca, tilavet secdesi günahlardan arınmaya vesile olabilir. Kur’an okumak, kişinin nefsiyle mücadele etmesine ve kötü alışkanlıklarından uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla, tilavet secdesi bu süreci pekiştiren bir adım olarak kabul edilir.

Tilavet secdesi aynı zamanda ruhani bir temizlik sağlar. Kalp ve ruh üzerinde olumlu etkileri vardır. Kur’an’ın manevi gücüyle temas etmek, kişinin iç dünyasını güçlendirir, huzur ve dinginlik verir.

Bu ibadetin diğer bir önemli fazileti, Allah’a yakınlık kazandırmasıdır. Kur’an, müminlerin Allah ile iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. Dolayısıyla, Kur’an okumak ve tilavet secdesi yapmak, Allah’a yakınlaşma vesilesidir.

Son olarak, tilavet secdesi, ibadetlerin çeşitliliğini artırır ve manevi disiplini güçlendirir. İslam’da çeşitli ibadetlerin yerine getirilmesi teşvik edilir ve bu ibadetler birbirini tamamlar. Tilavet secdesi de bu ibadetler arasında yer alır ve müminlerin manevi hayatlarını zenginleştirir.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet Secdesi Yapılan Ayetler

Tilavet Secdesi, Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde belirli koşullar altında yapılması gereken bir ibadettir. Müslümanlar, bu ayetlerin okunduğu zaman veya onlardan bir kısmının okunmasının ardından secdeye varırlar. Bu secde, bir nevi saygı ve ibadetin en yüce ifadesidir.

Kur’an-ı Kerim’de toplam 14 tilavet secde ayeti bulunmaktadır. Bunlar, şu surelerin şu ayetleridir:

 1. A’raf Suresi, 206. ayet
 2. Hicr Suresi, 98. ayet
 3. Nahl Suresi, 49. ayet
 4. İsra Suresi, 107. ayet
 5. Meryem Suresi, 58. ayet
 6. Sad Suresi, 24. ayet
 7. Fussilet Suresi, 37. ayet
 8. Necm Suresi, 62. ayet
 9. İnşikak Suresi, 21. ayet
 10. Alak Suresi, 19. ayet
İlginizi Çekebilir;  E-kitap yazıp yayınlamak: Dijital içerik ile pasif gelir

Bu ayetler okunduğunda veya dinlendiğinde, Müslümanlar secdeye kapanarak Allah’a olan saygılarını ve itaatlerini ifade ederler. Tilavet secde ayetleri, Kur’an’ın insanı derinden etkileyen, ilahi mesajlarını belirgin bir şekilde vurgulayan kısımları arasındadır. Bu secde, ibadetin ve tevazunun en güzel ifadesidir.

Tilavet secdesi hakkında daha fazla bilgi için: Diyanet’i ziyaret edebilirsiniz.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular

Tilavet secdesi nedir?

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim okunurken belirli ayetlerin veya surelerin sonunda yapılan özel bir secde ibadetidir. Bu secde, Allah’a olan saygı ve hürmetin bir ifadesi olarak gerçekleştirilir.

Tilavet secdesi hangi ayetlerde yapılır?

Tilavet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de belirli ayetlerde yapılması gereken bir ibadettir. Toplam 14 tilavet secde ayeti bulunmaktadır. Bunlar A’raf Suresi, 206. ayet; Hicr Suresi, 98. ayet; Nahl Suresi, 49. ayet; İsra Suresi, 107. ayet; Meryem Suresi, 58. ayet; Sad Suresi, 24. ayet; Fussilet Suresi, 37. ayet; Necm Suresi, 62. ayet; İnşikak Suresi, 21. ayet; Alak Suresi, 19. ayet’tir.

Tilavet secdesi hangi durumlarda yapılır?

Tilavet secdesi, Kur’an okunurken belirli ayetlerin veya surelerin sonunda yapılır. Namaz sırasında veya namaz dışında, Kur’an okunurken herhangi bir zamanda bu secdeye gidilebilir.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi yapılırken öncelikle niyet edilir, ardından “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdede “Sübhane Rabbiye’l-a’lâ” ifadesi üç defa tekrarlanır ve sonra kalkılır.

Tilavet secdesi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Tilavet secdesi yaparken abdestli olmak önemlidir. Ayrıca, secde ayetine rastlanırsa veya secde ayeti tamamlanmadan rükûa varılırsa, tilavet secdesi yapılması gerekir.

Aynı secde ayeti tekrar okunduğunda, yeniden tilavet secdesi yapmak gerekir mi?

Hayır, aynı secde ayeti tekrar okunduğunda veya dinlendiğinde, önceki secdenin yerine yeniden bir secde yapmak gerekmez.

Bunlar dışında sorunuz varsa Diyanet işlerine ya da buradan yorumlarda belirtebilirsiniz.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.