Bilgi Seyir

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?
0

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır? Bu soruların yanıtına bakmadan önce kısaca reponun ne olduğuna değinelim:

Repo, finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir türev ürün olan repurchase agreement (yeniden satın alma anlaşması) kısaltmasıdır. Bu işlem, bir varlık sahibi (repocu) tarafından sahip olunan belirli bir menkul kıymetin belirli bir süre için belirli bir fiyat üzerinden başka bir yatırımcıya (ters repocu) satılması ve daha sonra aynı menkul kıymetin geri alınması için yapılan anlaşmayı ifade eder. Bu işlem genellikle kısa vadeli ve önceden belirlenmiş bir faiz oranıyla gerçekleşir.

Repo Nedir?

Repo, kısaca repurchase agreement olarak da bilinir ve finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir türev üründür. Bu işlemde, bir varlık sahibi (repocu), sahip olduğu belirli bir menkul kıymeti (genellikle bono, tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetleri) belirli bir süre için belirli bir fiyat üzerinden başka bir yatırımcıya (ters repocu) satar. Bu satış, genellikle kısa vadeli ve önceden belirlenmiş bir faiz oranıyla gerçekleşir.

Repocu, menkul kıymeti satmış olmasına rağmen, belirli bir süre sonra aynı menkul kıymeti geri almak için ters repocu ile anlaşır. Bu anlaşma, işlem tarihinden önce belirlenen bir vade tarihine kadar geçerlidir. Buna karşılık olarak, ters repocu, menkul kıymeti belirli bir süre için sahip olur ve repocu tarafından belirlenen faiz getirisini alır.

Repo işlemleri, piyasada likiditeyi artırmak veya kısa vadeli finansal ihtiyaçları karşılamak için yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda, repocu için menkul kıymetin geri alınmasını garantileyen bir anlaşma olduğundan, bu işlem riski azaltır ve güvenli bir yatırım aracı olarak görülür.

Ancak, repo işlemleri piyasalardaki faiz oranları ve likidite koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve riskleri de içerebilir. Bu nedenle, yatırımcılar repo işlemlerine girmeden önce dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmalı ve potansiyel riskleri anlamalıdır.

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?
Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?

Repo İşleminin İki Temel Amacı

Repo işlemlerinin iki temel amacı şunlardır:

 1. Para Piyasalarında Likidite Sağlamak: Repo işlemleri, para piyasalarında likidite sağlamak için kullanılır. Likidite, bir finansal aracın kolaylıkla nakde çevrilebilme yeteneği olarak tanımlanır. Repocular, ellerinde bulunan fazla fonları repo işlemleri yoluyla ters repoculara borç verirler. Bu, likidite ihtiyacı olan kurumların veya yatırımcıların kısa vadeli fon akışını sağlamalarına olanak tanır. Bu şekilde, piyasada fonların serbestçe dolaşımını sağlayarak finansal piyasaların sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesine yardımcı olurlar.
 2. Kısa Vadeli Getiri Elde Etmek: Repo işlemleri, kısa vadeli getiri elde etmek amacıyla kullanılır. Repocular, repo işlemleriyle yatırım yaptıkları menkul kıymetlerden sabit bir getiri elde ederler. Bu, özellikle likiditesi yüksek ve riski düşük olan menkul kıymetlere yatırım yaparak kısa vadeli bir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için çekici bir seçenektir. Ters repo işlemleri ise, repo yoluyla borç aldıkları fonları kullanarak daha yüksek getiri elde etme imkanı bulurlar. Bu, özellikle repo faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde fonlarını daha yüksek getiri sağlayacak fırsatlara yönlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir stratejidir.
İlginizi Çekebilir;  Forex Para Kazanma

Genel olarak, repo işlemleri hem likidite sağlama hem de kısa vadeli getiri elde etme amaçlarıyla kullanılan önemli bir finansal araçtır. Bu işlemler, piyasalardaki fon akışını düzenleyerek ekonomik aktiviteyi desteklemekte ve yatırımcılara kısa vadeli getiri sağlama imkanı sunmaktadır.

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?
Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?

Repo İşlemlerinin Özellikleri

Repo işlemlerinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

 1. Vade Süresi: Repo işlemleri genellikle 1 günden başlayarak 45 güne kadar değişen vadelerde gerçekleştirilebilir. Vadeler, taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak belirlenir.
 2. Faiz Oranı: Repo faizi, işlem yapılan menkul kıymetin türüne, vadesine ve genel piyasa koşullarına göre belirlenir. Faiz oranları, repo işlemine konu olan menkul kıymetin likiditesine, teminat niteliğine ve piyasadaki talep ve arz dengesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 3. Teminat: Repo işlemlerinde, satılan menkul kıymet, borç verilen para için teminat niteliğindedir. Bu teminat, işlem süresi boyunca belirli bir değerde tutulur ve genellikle işlem sonunda geri verilir. Teminat, işlem riskini azaltmak için kullanılır ve olası bir temerrüt durumunda kullanılır.
 4. Riskler: Repo işlemleri, hem repocu (borç alan) hem de ters repocu (borç veren) için farklı riskler içerir.
  • Repocular için Riskler:
   • Teminat Temerrüt Riski: En büyük risk, karşı tarafın teminatı geri ödeyememesi riskidir. Bu durumda, repocu teminat olarak aldığı menkul kıymeti piyasada satabilir veya değerlendirebilir.
   • Piyasa Fiyatı Riski: Menkul kıymetin piyasa değerindeki dalgalanmalar nedeniyle repocu, teminatı işlem başlangıcındaki değerinden daha az geri alabilir.
  • Ters Repocular için Riskler:
   • Faiz Oranı Riski: En büyük risk, faiz oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan risktir. Ters repocu, işlem sonunda ödeyeceği faiz miktarının artmasından veya azalmasından etkilenebilir.
   • Teminat Değer Kaybı Riski: Satılan menkul kıymetin değerindeki ani düşüşler, ters repocunun teminat olarak aldığı menkul kıymetin değerini azaltabilir, bu da teminatın yetersiz kalmasına yol açabilir.

Repo işlemleri genellikle likidite yönetimi, portföy çeşitlendirmesi ve kısa vadeli yatırım stratejileri gibi amaçlarla kullanılır. Ancak, repo işlemleri, piyasa koşullarına ve tarafların risk toleransına bağlı olarak potansiyel riskler içerebilir ve bu nedenle dikkatle yönetilmelidir.

Daha fazla bilgi edinmek için Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Yatırım Ortaklığı Kuruluşları gibi kuruluşların kaynaklarını inceleyebilir veya banka veya aracı kurumunuzun internet sitesinden veya müşteri hizmetlerinden repo işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu kaynaklar, repo işlemleri ve genel olarak finansal piyasalar hakkında detaylı bilgiler sunabilir.

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?
Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?

Repo İşlemi Haram Mıdır?

Repo işleminin İslam dini açısından caiz olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur.

İlginizi Çekebilir;  Yatırım Yaparak Pasif Gelir Elde Etmenin Sırları ve Stratejileri: 2024 Yenilikleri

Repo işleminin caiz olduğunu savunanlar genellikle şu argümanları öne sürerler:

 1. Faizli Borçlanma Değil, Alım Satım İşlemi: Repo işlemi, bir borçlanma işlemi olarak değil, bir alım satım işlemi olarak görülmelidir. Bu işlemde, menkul kıymetin satılması ve daha sonra belirli bir süre sonra geri alınması söz konusudur. Dolayısıyla, repo faizi, aslında menkul kıymetin fiyatının bir parçası değil, bu alım satım işleminin bir karşılığıdır.
 2. Likidite Artırıcı Etki: Repo işlemleri, genellikle para piyasalarında likiditeyi artırıcı bir etkiye sahiptir. Bu işlem sayesinde finansal kurumlar, ellerindeki menkul kıymetleri repo yoluyla satarak nakit elde ederler. Bu da piyasada likiditenin artmasına ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine yardımcı olur.
 3. Ekonomiye Faydalı: Repo işlemleri, ekonomiye faydalı olabilir çünkü bu işlemler, finansal kurumların likidite yönetimini sağlamalarına ve kısa vadeli fonlama ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır. Bu da ekonomik istikrarın korunmasına ve finansal piyasaların düzgün işlemesine katkıda bulunabilir.
 4. Risk Yönetimi Araçlarından Birisi: Repo işlemleri, risk yönetimi araçlarından birisi olarak da kullanılabilir. Finansal kurumlar, bilançolarındaki riskleri dengelemek ve likidite ihtiyaçlarını karşılamak için repo işlemlerine başvurabilirler.
 5. Yasal Düzenlemeler ve Denetimler Altında: Repo işlemleri genellikle yasal düzenlemeler ve denetimler altındadır. Bu da bu işlemlerin şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve olası kötüye kullanımları önler.

Repo işlemi hakkında haram olduğunu savunanlar genellikle İslamî finans prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olan ve faize karşı hassasiyet gösteren bireyler ya da kurumlar tarafından desteklenir. Onların argümanları genellikle şu temel prensiplere dayanır:

 1. Faizli Borçlanma Şekli Olarak Görülmesi: Repo işlemi, bir taraftan finansal enstrümanların alım satımına dayanmasına rağmen, diğer taraftan faizli bir borçlanma şekli olarak da değerlendirilir. Bu nedenle, faizsiz finans ilkelerine uygun olmayan bir yapıya sahip olduğu düşünülür.
 2. Paranın Kullanım Bedeli Olarak Görülmesi: Repo faizinin, paranın kullanım bedeli olarak algılanması, İslamî finans ilkelerine aykırıdır. İslam’da, paranın bir meta olması ve onun ticareti üzerinden para kazanmanın meşru olduğu kabul edilir, ancak paranın kendisinin ticareti üzerinden kazanç elde etmek, riba olarak kabul edilir.
 3. Karz-ı Hasen İlkesine Aykırılık: İslam’da faizsiz borç verme ilkesi olan “karz-ı hasen”e aykırı olduğu düşünülür. Karz-ı hasen, insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve toplumun refahını artırmak için yapılan faizsiz borç verme uygulamasını ifade eder. Repo işlemi, faiz içerdiği için bu ilkeye aykırı olarak görülür.
 4. Risk Paylaşımının Yetersizliği: Repo işlemlerinde, genellikle paranın geri ödenmesi garantilenir ve risklerin alıcı tarafından üstlenilmesi beklenir. Ancak İslamî finans prensipleri, ticaretin adil ve eşitlikçi bir şekilde riskleri paylaşmasını öngörür. Bu nedenle, repo işlemlerinde risk paylaşımının yetersiz olduğu ve bu durumun faize benzediği savunulur.

Bu argümanlar doğrultusunda, repo işleminin İslamî finans prensiplerine aykırı olduğunu savunanlar, bu tür faaliyetlerin topluma ve ekonomiye zarar verebileceğini düşünerek bu konuda hassas bir duruş sergilerler.

İlginizi Çekebilir;  RWA Coinleri Nedir? 4 RWA Coin İncelemesi

Ancak, repo işlemlerinin caizliği konusunda farklı görüşler de bulunmaktadır ve bu konuda farklı yorumlar yapılmaktadır. Dinî otoriteler, finansal düzenleyiciler ve farklı mezheplere mensup kişiler arasında bu konuda farklı görüşler bulunabilir. Bu nedenle, repo işlemlerinin caizliği konusunda kesin bir hüküm vermek her zaman kolay olmayabilir ve kişilerin kendi dinî inançlarına ve finansal görüşlerine göre bu konuyu değerlendirmeleri gerekebilir.

Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?
Repo İşlemi Nedir? Repo Haram Mıdır?

Repo işlemi, faiz ve riba içermemesi şartıyla dini açıdan caiz olabilir. Ancak, bu konuda kesin bir fetva olmadığı için farklı görüşler mevcuttur. Her bireyin kendi kanaatine göre karar vermesi gerekmektedir.

Repo işlemi yapmayı düşünen kişilerin, bu konuda detaylı bilgi edinmeleri ve ilgili kaynaklara başvurmaları önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslami İlimler Akademisi ve Fıkıh Enstitüleri gibi resmi kuruluşların yanı sıra dini bilginlere ve alimlere danışarak da daha fazla bilgi alabilirler.

Sonuç olarak, repo işleminin dini açıdan caiz olup olmadığına ilişkin kesin bir hüküm olmamakla birlikte, bu konuda bilgi sahibi olmak ve gerekli incelemeleri yapmak önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Repo nedir?

Repo, repurchase agreement kısaltmasıyla bilinen, finansal piyasalarda sıkça kullanılan bir türev üründür. Bu işlemde, bir varlık sahibi (repocu), sahip olduğu belirli bir menkul kıymeti belirli bir süre için belirli bir fiyat üzerinden başka bir yatırımcıya (ters repocu) satar ve daha sonra aynı menkul kıymeti geri almak üzere anlaşır. Bu işlem genellikle kısa vadeli ve önceden belirlenmiş bir faiz oranıyla gerçekleşir.

Repo işlemlerinin amacı nedir?

Repo işlemlerinin iki temel amacı vardır. Birincisi, para piyasalarında likidite sağlamak; ikincisi, kısa vadeli getiri elde etmektir.

Repo işlemlerinde vade süresi ne kadardır?

Repo işlemleri genellikle 1 günden başlayarak 45 güne kadar değişen vadelerde gerçekleştirilebilir. Vadeler, taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak belirlenir.

Repo işlemlerinde faiz oranı nasıl belirlenir?

Repo faizi, işlem yapılan menkul kıymetin türüne, vadesine ve genel piyasa koşullarına göre belirlenir. Faiz oranları, repo işlemine konu olan menkul kıymetin likiditesine, teminat niteliğine ve piyasadaki talep ve arz dengesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Repo işlemlerinin riskleri nelerdir?

Repo işlemleri, hem repocu (borç alan) hem de ters repocu (borç veren) için farklı riskler içerebilir. Repocular için en büyük risklerden biri, karşı tarafın teminatı geri ödeyememesi riskidir. Ters repocular için ise en büyük risklerden biri, faiz oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan risktir.

Repo işlemi dini açıdan caiz midir?

Repo işleminin dini açıdan caiz olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bazıları repo işleminin caiz olduğunu savunurken, diğerleri bu işlemin İslamî finans prensiplerine aykırı olduğunu düşünmektedir. Dinî otoriteler, finansal düzenleyiciler ve farklı mezheplere mensup kişiler arasında bu konuda farklı görüşler bulunabilir. Bu nedenle, bu konuda bilgi sahibi olmak ve gerekli incelemeleri yapmak önemlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.